Welkom bij de Stichting Pinang

Stichting Pinang zet zich in om de positie van in diaspora levende Papua’s in de samenleving  te versterken door de kennis over de identiteit en geschiedenis van deze groep te vergroten. Zowel binnen de eigen gemeenschap als bij de algemene bevolking. Daarnaast willen we graag bijdragen aan het versterken van de diversiteit van de samenleving door het vergroten van kennis over niet-westerse culturen in het algemeen en Melanesische culturen in het bijzonder.

Stichting Pinang richt zich vooral op projecten waarin storytelling in brede zin centraal staat. Wij vinden dat er meer verhalen verteld moeten worden over Papua's, wie zij zijn, waar zij vandaan komen en wat hun plek is in de samenleving.

Scroll naar boven