De kracht van ‘sterke’ verhalen

Bij Pinang houden we van (het vertellen en laten vertellen van) sterke verhalen. Met sterke verhalen bedoelen we niet de verhalen die dermate overdreven zijn, dat ze ongeloofwaardig zijn, maar verhalen die je kracht geven. In het Engels noemen ze dat ‘empowering’. In het Nederlands hebben we niet net zo’n mooi werkwoord als het Engelse ’to empower’. Als groep die in diaspora leeft, ontleen je kracht, onder andere, aan kennis en zelfbewustzijn; aan weten wie je bent en waar je vandaan komt. De bron daarvan wordt gevormd door verhalen. Het vertellen van verhalen is in de Papuacultuur een zeer oude traditie. Het is een manier om de tradities, gewoonten en belangrijke gebeurtenissen door te geven aan de volgende generaties. Het streven van de Stichting Pinang is dan ook bij te dragen aan de productie van verhalen die laten zien wie de Papua’s zijn, wat hun identiteit en hun geschiedenis is. Dat kunnen allerlei soorten verhalen zijn in allerlei vormen, of ze nu mondeling verteld worden, opgeschreven of gezongen, gerapt, gefilmd, gefotografeerd of hoe dan ook. Daarnaast plaatsen we ook journalistieke artikelen. Wij geloven in de kracht van het vertellen van verhalen.

Scroll naar boven